bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE

07.11.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu;
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Koniecpolu;
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

27.09.2018

dotyczy: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

31.07.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o przystąpieniu do sporządzenia:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w mieście Koniecpol uchwalonego uchwałą nr V/37/07 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2007 r. obejmującego obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu;
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Koniecpolu;
  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY

19.07.2018

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY POŁOŻONEGO w KONIECPOLU PRZY UL. OGRODOWEJ nr 3

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. Z 2018 r poz. 121 / podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym na okres 21 dni tj. od 12 lipca do 02 sierpnia 2018 r

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

18.07.2018

dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 6929/1, 6929/3, 6930/2, 6930/1, 7082/2, 6544/1, 7082/1, 7091/2, 7091/1, 7097/1, 7097/2 obręb Koniecpol gm. Koniecpol

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Zawiadomienie

16.07.2018

dotyczy: cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Koniecpolskim Zakładom Płyt Pilśniowych S.A. w Koniecpolu.

Pełna treść infomracji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13.07.2018

dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie "Ekologicznej instalacji prądotwórczej Zielony Koniecpol" planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 i 331 w m. Koniecpol.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dokument PDF)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

27.06.2018

Dotyczy: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście liniami energetycznymi średniego napięcia wraz z kablem optotelekomunikacyjnym pod dnem rzeki Pilicy.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

19.06.2018

Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 2085, 2096 obręb Koniecpol gm. Koniecpol.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

19.06.2018

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
WOOŚ.442.1.2018.EJ.1
z 4 czerwca 2018 roku

dotyczy: planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaskovskich Bohunicach - Republika Czeska

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

19.06.2018

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
WOOŚ.442.2.2016.EJ.6
z czerwca 2018 roku

dotyczy: transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 66 041