bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.07.2020

dotyczy: "Budowy instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. "ALEKSANDRÓW WIEŻA""

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

17.07.2020

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dokument PDF)

dotyczy: "Rozbudowa drogi gminnej nr 624059S – ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z rozbudową fragmentu drogi gminnej – ul. Nad Brudną Wodą w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej – ul. Rzecznej w Koniecpolu"

OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

15.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej  w skojarzeniu na działce nr 8773 w Koniecpolu.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.07.2020

dotyczy: "Przebudowy linii napowietrznej 15 kV GPZ Koniecpol - Włoszczowa, odgałęzienie: Gościencin, Silpia od bramki granicznej 123 do bramki 1744".

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Postanowienia Starosty Częstochowskiego

09.07.2020

dotyczy: ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka.

Postanowienie GK.6821.1.4.2020 (dokument PDF)

Postanowienie GK.6821.1.12.2020 (dokument PDF)

Pismo w sprawie GK.6821.1.4.2020 (dokument PDF)

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

08.07.2020

dotyczy: "Budowy instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. "ALEKSANDRÓW WIEŻA""

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

06.07.2020

dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW na działce nr 91/3 obręb Rudniki Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Koniecpol"

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja

01.07.2020

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym I aktualizacja obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

01.07.2020

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

dotyczy: ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Michałów, oznaczoną jako działka nr 682/1 o pow. 0,0055 ha, powstałą z podziału działki nr 682, zapisaną w księdze wieczystej nr CZ1M/00086628/6

OBWIESZCZENIE

01.07.2020

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

dotyczy: ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Michałów, oznaczoną jako działka nr 280/1 o pow. 0,0358 ha, powstałą z podziału działki nr 280

OBWIESZCZENIE

01.07.2020

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

dotyczy: ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol, oznaczoną jako działka nr 2484/15 o pow. 0,0064 ha, powstałą z podziału działki nr 2484/7.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

23.06.2020

dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 995, 994 oraz 993/2 położonych w obrębie 0013 w miejscowości Radoszewnica”

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 92 783