bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie

19.03.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o przerwaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar III


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar III

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Klauzula informacyjna (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

04.03.2020

O WYDANIU DECYZJI

dotyczy: decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Szkolna w Koniecpolu"

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

06.02.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów na lata 2020-2029 dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i spólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Koniecpol.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja

04.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
podaje do publicznej wiadomości

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł wraz z wskazaniem umorzeń kwot i przyczyn umorzenia Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w 2019 roku brak jest podatników spełniających w/w warunek.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja

04.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
podaje do publicznej wiadomości

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł wraz z wskazaniem umorzeń kwot i przyczyn umorzenia za rok 2018.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja

03.02.2020

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tytuł zadania:

"Organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych".

OBWIESZCZENIE

15.01.2020

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej  - ul. Szkolna w Koniecpolu".

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

02.01.2020

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
IFXIII.7820.52.2019
z dnia 20 grudnia 2019 r.

dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Luborcza; budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 od km 32+800 do km 34+665 w miejscowości Luborcza".Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 87 759