bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Informacja

12.12.2019

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów po II aktualizacji - obowiązuje od listopada 2019 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy

04.11.2019

Zarządzenie nr 150/2019 z dnia 04.11.2019 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

OBWIESZCZENIE

04.11.2019

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu

Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu

ZAWIADOMIENIE

31.10.2019

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania

dotyczy: pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE

31.10.2019

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z dnia 30 października 2019

dotyczy przedsięwzięcia: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

ZAWIADOMIENIE

28.10.2019

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
WOOŚ.420.81.2019.RK1.7
z dnia 25 października 2019 r.

dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej  - ul. Rzecznej w Koniecpolu"

OBWIESZCZENIE

21.10.2019

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
IFXIII.7820.52.2019
z dnia 9 października 2019 r.

dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Luborcza; budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 od km 32+800 do km 34+665 w miejscowości Luborcza".

OBWIESZCZENIE

15.10.2019

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

26.09.2019

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednnolity Dz.U.z 2018 r, poz.121 z późn.zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 21 dni od dnia 26.09.2019

Szczegółowy wykaz nieruchomości (dokument PDF)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

28.08.2019

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednnolity Dz.U.z 2018 r, poz.121 z późn.zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 21 dni od dnia 28.08.2019 do dnia 17.09.2019 r.

Szczegółowy wykaz nieruchomości (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 83 449