bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Monitoring miejski

Monitoring miejski prowadzony jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie obiektów. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie tel. (34) 3551881 oraz drogą elektroniczną e-mail: umig@koniecpol.pl


Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego
Miasta i Gminy Koniecpol

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A,
  42-230 Koniecpol, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: tel: (34) 3608265 lub e-mail: iod@koniecpol.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa petentów i pracowników urzędu oraz ochrona mienia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 5. Nagrania będą przechowywane do 3 miesięcy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
 6. Zbieranie danych jest obowiązkiem ustawowym administratora i przebywanie w terenie monitorowanym związane będzie z rejestracją wizerunku;
 7. Osobie, której obraz został zarejestrowany przysługuje prawo dostępu do danych oraz do ich ograniczenia;
 8. Osobie, której obraz został zarejestrowany przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie narusza jej prawa lub RODO;
 9. W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane
  podejmowanie decyzji ani profilowanie.


Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 18.06.2024
Podpisał: Ryszard Suliga
Dokument z dnia: 29.12.2020
Dokument oglądany razy: 1 753