bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona środowiska

  • Uchwała Nr XXXIX/347/2021
    w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030"
  • Uchwała Nr XXIV/205/2020
    w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol
    Uchwała Nr XXVI/224/2020
    w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy KoniecpolOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 22.02.2022
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 25.04.2013
Dokument oglądany razy: 16 626