bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr XXVII/173/16)
Zastępca Burmistrza: Gwidon Jelonek
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EOD
  • SEKAP - ścieżka dostępu: Urzędy » Gminy » I-K » KoniecpolAktualności

OBWIESZCZENIE

31.07.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o przystąpieniu do sporządzenia:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w mieście Koniecpol uchwalonego uchwałą nr V/37/07 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2007 r. obejmującego obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu;
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Koniecpolu;
  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY

19.07.2018

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY POŁOŻONEGO w KONIECPOLU PRZY UL. OGRODOWEJ nr 3

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. Z 2018 r poz. 121 / podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym na okres 21 dni tj. od 12 lipca do 02 sierpnia 2018 r

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

18.07.2018

dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 6929/1, 6929/3, 6930/2, 6930/1, 7082/2, 6544/1, 7082/1, 7091/2, 7091/1, 7097/1, 7097/2 obręb Koniecpol gm. Koniecpol

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 07.09.2017
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 326 413