bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rewitalizacja

W dniu 28.03.2017 r. Rada Miejska w Koniecpolu Uchwałą Nr XXXVIII/257/17 przyjęła „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023”.

W związku z powyższym interesariusze z naszej gminy mogą zgłaszać nowe projekty rewitalizacyjne w celu wpisania ich do w/w opracowania – co jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki zewnętrzne na ich realizację. Aby projekt został wpisany do LPR należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go w formie tradycyjnej na adres Urzędu Miasta i Gminy ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol lub drogą elektroniczną na adres email: umig@koniecpol.pl z dopiskiem: "Rewitalizacja". Zgłoszenia będą zbierane do 31 lipca każdego roku (w latach 2017-2023) a następnie rozpatrywane przez pracowników Referatu Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz przedstawiciela Rady Miejskiej w Koniecpolu .

Aktualizacja 2017.04.24:Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 26.04.2017
Podpisał: Ryszard Suliga
Dokument z dnia: 28.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 568