bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EOD
  • SEKAP - ścieżka dostępu: Urzędy » Gminy » I-K » KoniecpolAktualności

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Włoszczowa

03.12.2021

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała", wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie,
ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa działającego za pośrednictwem Pełnomocnika,
zostaje przedłużony do dnia 25.12.2021r.

Pełna treść obwieszczenia (plik PDF)

Informacja

26.11.2021

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów II aktualizacja, obowiązuje od 1 listopada 2021 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

08.11.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 139 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "CHRZĄSTÓW" z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja o udzielonych w III kwartale 2021 roku umorzeniach

04.11.2021

Sporządzono na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Informuję, że w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol nie wydał decyzji o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

Informacja

02.11.2021

IGN.6840.18.2021.2

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących mienie Gminy Koniecpol na okres 21 dni tj. od dnia 02.11.2021 r. do dnia 23.11.2021 r.

Zarządzenie nr 161/2021 z dnia 2.11.2021 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Koniecpol


Z up. Burmistrza
Dyrektor Biura
Gwidon Jelonek

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

27.10.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 poz. 1683 z późn. zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 17 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „LIS” z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, Nowa Wieś 50.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Powołanie komisji likwidacyjnej

27.10.2021

Zarządzenie nr 155/2021 z dnia 26.10.2021 r.
w sprawie powołania Komisji na potrzeby zakwalifikowania składnika rzeczowego majątku ruchowego do kategorii majątku zużytego

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

26.10.2021

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY KONIECPOL NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 1219 ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia, że w dniach od 26.10.2021 r. do 16.11.2021 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projekt dokumentu "Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030".Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.05.2021
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 597 275