Sesja Nr XXVI/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 9.05.2016 r.Uchwała Nr XXVI/159/16
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XXVI/160/16
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
Koniecpol z przeznaczeniem na drogę dojazdową