Sesja Nr XXV/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.04.2016 r.Uchwała Nr XXX/156/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

Uchwała Nr XXX/157/16
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Koniecpol na lata 2016-2020 perspektywą do roku 2024 z Prognozą oddziaływania na środowisko
Załącznik nr 1: Załącznik do uchwały nr XXV/157/16

Uchwała Nr XXX/158/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku