Sesja Nr XXIX/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.08.2016 r.Uchwała Nr XXIX/187/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/139/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXIX/188/16
w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XXIX/189/16
w sprawie: powołania do pracy w Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Radnego Mateusza Szymala

Uchwała Nr XXIX/190/16
w sprawie: utworzenia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej
Załącznik nr 1: Program Osłonowy z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr XXIX/191/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku