Sesja Nr XXIV/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31.03.2016 r.Uchwała Nr XXIX/145/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXIX/146/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXIX/147/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: K1.1 P(U)
Załącznik nr 1: Załącznik graficzny do uchwały nr XXIV/147/16

Uchwała Nr XXIX/148/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: KDW
Załącznik nr 1: Załącznik graficzny do uchwały nr XXIV/148/16

Uchwała Nr XXIX/149/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Łabędziu oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U
Załącznik nr 1: Załącznik graficzny do uchwały nr XXIV/149/16

Uchwała Nr XXIX/150/16
w sprawie uchylenia uchwały nr XX/123/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXIX/151/16
w sprawie uchylenia uchwały nr XX/124/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Uchwała Nr XXIX/152/16
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXIX/153/16
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXIX/154/16
w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu
Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/154/16

Uchwała Nr XXIX/155/16
w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Koniecpolu