Sesja Nr XXIII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.02.2016 r.Uchwała Nr XXIII/142/16
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2016 rok
Załącznik nr 1: GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK
Załącznik nr 2: GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

Uchwała Nr XXIII/143/16
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 1: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/144/16
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2015r.