Sesja Nr XXII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18.02.2016 r.Uchwała Nr XXII/136/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr XXII/137/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXII/138/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXII/139/16
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019"
Załącznik: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019

Uchwała Nr XXII/140/16
w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Koniecpol w stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba"

Uchwała Nr XXII/141/16
w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły i przedszkola funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów