Sesja Nr XXI/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.01.2016 r.Uchwała Nr XXI/125/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/1l6/l5 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXI/126/16
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XXI/127/16
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół

Uchwała Nr XXI/128/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXI/129/16
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako mienie komunalne

Uchwała Nr XXI/130/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na I półrocze 2016 r.
Załącznik: PLAN PRACY KOMISJI FINANSÓW, BUDŻETU, INICJATYW GOSPODARCZYCH I ŁADU PRZESTRZENNEGO na I półrocze 2016r.

Uchwała Nr XXI/131/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze 2016 r.
Załącznik: PLAN PRACY Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na pierwsze półrocze 2016 rok

Uchwała Nr XXI/132/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r.
Załącznik: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr XXI/133/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2016 r.
Załącznik: PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZESTRZEGANIA PRAWA NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Uchwała Nr XXI/134/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Koniecpolu na 2016 r.
Załącznik: Plan pracy Rady Miejskiej w Koniecpolu na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/135/16
w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej
Załącznik: MAPA