Sesja Nr XX/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2015 r.Uchwała Nr XX/115/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XX/116/15
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2016

Uchwała Nr XX/117/15
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016-2030
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XX/118/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XX/119/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XX/120/15
w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul.Słowackiego stanowiącej własność Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XX/121/15
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

Uchwała Nr XX/122/15
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 100/XV/2004 Rady Miejskiej w Koniecpol z dnia 5 lutego 2004 r w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością stanowiąca własność gminy

Uchwała Nr XX/123/15
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XX/124/15
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania