Sesja Nr XVII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.10.2015 r.Uchwa³a Nr XVII/91/15
w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwa³a Nr XVII/92/15
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol

Uchwa³a Nr XVII/93/15
w sprawie utworzenia samorz±dowej instytucji kultury pod nazw± Dom Kultury w Koniecpolu

Uchwa³a Nr XVII/94/15
w sprawie wyboru ³awników do S±dów Powszechnych