Sesja Nr XVI/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.09.2015 r.Uchwała Nr XVI/89/15
w sprawie zamiaru i przyczynach likwidacji instytucji kultury o nazwie Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu

Uchwała Nr XVI/90/15
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/269/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol