Sesja Nr XV/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.09.2015 r.Uchwała Nr XV/77/15
w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XV/78/15
w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/79/15
w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XV/80/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/81/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/82/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/83/15
w sprawie przyjęcia planu Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/84/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XV/85/15
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomościami na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XV/86/15
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol z przeznaczeniem na cele publiczne

Uchwała Nr XV/87/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XV/88/15
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015–2030