Sesja Nr XIX/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 10.12.2015 r.Uchwała Nr XIX/111/15
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

Załączniki:

  1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - PDF, DOC
  2. INFORMACJA O GRUNTACH - PDF, DOC
  3. INFORMACJA O LASACH - PDF, DOC
  4. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - PDF, DOC
  5. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - PDF, DOC
  6. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - PDF, DOC

Uchwała Nr XIX/112/15
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/113/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/114/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku