Sesja Nr XIII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.07.2015 r.Uchwa³a Nr XIII/75/15
w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku