Sesja Nr XII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 17.07.2015 r.Uchwała Nr XII/70/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
Załączniki:  1, 2, 3, 4, 5, 6

Uchwała Nr XII/71/15
w sprawie: zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XII/72/15
w sprawie: sprzedaży części działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Szkolnej stanowiącej własność Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XII/73/15
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XII/74/15
w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki "Przychodnia Miejska w Koniecpolu" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koniecpolu