Sesja Nr XI/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 11.06.2015 r.Uchwała Nr XI/63/15
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XI/64/15
zmieniająca uchwałę Nr 152/XXII/2014 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XI/65/15
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr XI/66/15
w sprawie: wydzierżawienia części działek zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Koniecpol dla Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Częstochowie

Uchwała Nr XI/67/15
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych

Uchwała Nr XI/68/15
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XI/69/15
w sprawie: wydzierżawienia lokalu znajdujšcego się w budynku komunalnym