Sesja Nr VIII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.03.2015 r.Uchwała Nr VIII/42/15
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Koniecpol

Uchwała Nr VIII/43/15
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr VIII/44/15
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol

Uchwała Nr VIII/45/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr VIII/46/15
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015–2030

Uchwała Nr VIII/47/15
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Koniecpol na okres od 01.03. 2015r. do 31.12.2015 r.

Uchwała Nr VIII/48/15
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego