Sesja Nr V/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.01.2015 r.Uchwała Nr V/24/15
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2015

Uchwała Nr V/25/15
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015-2030

Uchwała Nr V/26/15
w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu i nadania jej Statutu

Uchwała Nr V/27/15
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała Nr V/28/15
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała Nr V/29/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr V/30/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr V/31/15
w sprawie przyjęcia planu Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr V/32/15
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol