Sesja Nr IX/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 10.04.2015 r.Uchwała Nr IX/49/15
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Koniecpolu

Uchwała Nr IX/50/15
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr IX/51/15
w sprawie zamiaru zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Uchwała Nr IX/52/15
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Koniecpol na rok 2015"

Załącznik: