Sesja Nr XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 23.09.2014 r.Uchwała Nr XLVIII/295/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/269/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XLVIII/296/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/12 z dnia 20 września 2012 r.

Uchwała Nr XLVIII/297/14
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XLVIII/298/14
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uchwała Nr XLVIII/299/14
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Gmina Koniecpol

Uchwała Nr XLVIII/300/14
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością stanowiącą własność gminy.

Uchwała Nr XLVIII/301/14
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 10 lat.

Uchwała Nr XLVIII/302/14
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/277/14 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol sporządzonego w oparciu o art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) na potrzeby pozyskania pożyczki z budżetu państwa.