Sesja Nr XLVII/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 12.08.2014 r.Uchwała Nr XLVII/290/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Uchwała Nr XLVII/291/14
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2011-2032".

Uchwała Nr XLVII/292/14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Koniecpolu.

Uchwała Nr XLVII/293/14
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki Kotłownia Miejska w Koniecpolu sp. z o.o. z jednoosobową spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu sp. z o.o.

Uchwała Nr XLVII/294/14
w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu.