Sesja Nr XLVI/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.06.2014 r.Uchwała Nr XLVI/282/14
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr XLVI/283/14
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Koniecpol.

Uchwała Nr XLVI/284/14
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XLVI/285/14
w sprawie ustalenia diet radnych.

Uchwała Nr XLVI/286/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Uchwała Nr XLVI/287/14
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/276/14 z dnia 22 maja 2014 r w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr XLVI/288/14
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr XLVI/289/14
w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu.