Sesja Nr XLV/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 09.06.2014 r.Uchwała Nr XLV/277/14
w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol sporządzonego w oparciu o art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) na potrzeby pozyskiwania pożyczki z budżetu państwa
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XLV/278/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/273/14 z dnia 22 maja 2014 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2014-2030

Uchwała Nr XLV/279/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2013 rok

Uchwała Nr XLV/280/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji za 2013 rok

Uchwała Nr XLV/281/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2013 rok