Sesja Nr XLIX/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 7.11.2014 r.Uchwała Nr XLIX/303/14
w sprawie utworzenia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr XLIX/304/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku

Uchwała Nr XLIX/305/14
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLIX/306/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XLIX/307/14
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015