Sesja Nr XLIV/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 22.05.2014 r.Uchwała Nr XLIV/272/14
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2014.

Uchwała Nr XLIV/273/14
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2014 - 2030.

Uchwała Nr XLIV/274/14
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego.

Uchwała Nr XLIV/275/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia na inkaso.

Uchwała Nr XLIV/276/14
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011.