Sesja Nr XLIII/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.03.2014 r.Uchwała Nr XLIII/268/14
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Rzecznej.

Uchwała Nr XLIII/269/14
w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XLIII/270/14
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Uchwała Nr XLIII/271/14
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 w Koniecpolu.