Sesja Nr IV/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2014 r.Uchwała Nr IV/19/14
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr IV/20/14
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Uchwała Nr IV/21/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Uchwała Nr IV/22/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/273/14 z dnia 22 maja 2014 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2014-2030.

Uchwała Nr IV/23/14
w sprawie zmiany uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości.