Sesja Nr III/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 11.12.2014 r.Uchwała Nr III/12/14
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr III/13/14
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2015 roku.

Uchwała Nr III/14/14
w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/15/14
w sprawie podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr III/16/14
w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr III/17/14
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/18/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.