Sesja Nr II/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 4.12.2014 r.Uchwała Nr II/3/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Uchwała Nr II/4/14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Uchwała Nr II/5/14
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr II/6/14
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.

Uchwała Nr II/7/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.

Uchwała Nr II/8/14
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr II/9/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr II/10/14
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Uchwała Nr II/11/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.