Sesja Nr XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.09.2013 r.Uchwała Nr XXXVIII/239/13
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu".