Sesja Nr XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.09.2013 r.Uchwała Nr XXXVII/232/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.

Uchwała Nr XXXVII/233/13
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr XXXVII/234/13
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr XXXVII/235/13
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXVII/236/13
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Uchwała Nr XXXVII/237/13
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XXXVII/238/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.