Sesja Nr XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.08.2013 r.Uchwała Nr XXXVI/228/13
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego

Uchwała Nr XXXVI/229/13
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr XXXVI/230/13
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXIV/169/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr XXXVI/231/13
w sprawie uchylenia uchwały dot. zaciągnięcia kredytu Nr XXIX/195/13 z dnia 26 lutego 2013 roku