Sesja Nr XXXV/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.07.2013 r.Uchwała Nr XXXV/219/13
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XXXV/220/13
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXXV/221/13
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol"

Uchwała Nr XXXV/222/13
w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Finansów Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXV/223/13
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr XXXV/224/13
w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Miasta i Gminy Koniecpol pod nazwą Przychodnia Miejska w Koniecpolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XXXV/225/13
w sprawie uchylenia uchwały dot. stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu"

Uchwała Nr XXXV/226/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/227/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13/ z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.