Sesja Nr XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 5.11.2013 r.Uchwała Nr XXXIX/240/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/228/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu a dnia 21 sierpnia 2013 dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego.

Uchwała Nr XXXIX/241/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.