Sesja Nr XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 07.06.2013 r.Uchwała Nr XXXIII/213/13
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu