Sesja Nr XXXII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.05.2013 r.Uchwała Nr XXXII/205/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2012 rok
Uchwała Nr XXXII/206/13
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Uchwała Nr XXXII/207/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2012 rok
Uchwała Nr XXXII/208/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji za 2012 rok
Uchwała Nr XXXII/209/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXXII/210/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol
Uchwała Nr XXXII/211/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych nr ewidencyjny 3368, 7523 położonych w Koniecpolu, oraz 24, 1223/1 położonych w miejscowości Wąsosz i 92/1 położonych w miejscowości Łysiny
Uchwała Nr XXXII/212/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol