Sesja Nr XXXI/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 23.05.2013 r.Uchwała Nr XXXI/204/13
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola"