Sesja Nr XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31.01.2013 r.Uchwała Nr XXVIII/183/13
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2013.
Załączniki: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8

Uchwała Nr XXVIII/184/13
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2013-2025.
Załączniki: 1, 2, Zbiorczo, Objaśnienia

Uchwała Nr XXVIII/185/13
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki edytorskiej w Uchwale nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXVIII/186/13
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Koniecpol.
Załączniki: 1

Uchwała Nr XXVIII/187/13
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/175/09 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.