Sesja Nr XXIX/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.02.2013 r.Uchwała Nr XXIX/188/13
w sprawie: przekazania STOWARZYSZENIU "NASZA SZKOŁA ŁYSINY" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Łysinach z Oddziałem Przedszkolnym.
Uchwała Nr XXIX/189/13
w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
Uchwała Nr XXIX/190/13
w sprawie: utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu".
Uchwała Nr XXIX/191/13
w sprawie: projektu pn. "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro".
Uchwała Nr XXIX/192/13
w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Uchwała Nr XXIX/193/13
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.
Uchwała Nr XXIX/194/13
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XXIX/195/13
w sprawie: zaciągnięcia kredytu.