Sesja Nr XLI/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31.12.2013 r.Uchwała Nr XLI/259/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.

Uchwała Nr XLI/260/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XLI/261/13
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Uchwała Nr XLI/262/13
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Koniecpolu.