Sesja Nr XL/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 5.12.2013 r.Uchwała Nr XL/242/13
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/233/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19.09.2013r w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr XL/243/13
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XL/244/13
w sprawie dopłat do jednostkowej ceny wody w 2014 roku.

Uchwała Nr XL/245/13
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr XL/246/13
w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XL/247/13
w sprawie podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XL/248/13
w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr XL/249/13
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2014 roku.

Uchwała Nr XL/250/13
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XL/251/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XL/252/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu.

Uchwała Nr XL/253/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Łysiny.

Uchwała Nr XL/254/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Rudniki.

Uchwała Nr XL/255/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Luborcza.

Uchwała Nr XL/256/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wąsosz.

Uchwała Nr XL/257/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Łysaków.

Uchwała Nr XL/258/13
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Aktywność drogą do sukcesu" w ramach priorytetu VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.