Sesja Nr XXV/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 13.12.2012 r.Uchwa³a Nr XXV/174/12
w sprawie: zmiany uchwa³y bud¿etowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.