Sesja Nr XX/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 20.09.2012 r.Uchwała Nr XXI/150/12
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakładu Usług Komunalnych w Koniecpolu w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwała Nr XXI/151/12
w sprawie: wyrażenia woli nabycia nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako mienie komunalne.
Uchwała Nr XXI/152/12
w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych nr ewidencyjny 481, 486, 489/2 połozonych w miejscowości Wąsosz stanowiących własność gminy na podstawie Księgi Wieczystej Nr CZ1M/00038504/0.
Uchwała Nr XXI/153/12
w sprawie: podziału gminy Koniecpol na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała Nr XXI/154/12
w sprawie: stałych obwodów głosowania.