Sesja Nr XVI/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.02.2012 r.Uchwała Nr XVI/103/12
w sprawie: przejęcia działek nr ewidencyjny 8595/15, 8595/18 wraz z budynkiem hali produkcyjnej znajdujących się w Koniecpolu przy ul. Tarchalskiego będących w użytkowaniu wieczystym "Remko-Pol" Koniecpol Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI/104/12
w sprawie: przekazania STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU WSI RUDNIKI I OKOLIC "KUŹNIA PRZYSZŁOŚCI" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rudnikach z Oddziałem Przedszkolnym.
Uchwała Nr XVI/105/12
w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Koniecpolu Starym z Oddziałem Przedszkolnym.
Uchwała Nr XVI/106/12
w sprawie: sprzedaży części działki nr ewidencyjny 1092/3 położonej w miejscowości Radoszewnica stanowiąca własność gminy Koniecpol na podstawie Księgi wieczystej Nr 56866.
Uchwała Nr XVI/107/12
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 marca 2011 r w sprawie sprzedaży części działki zabudowanej nr ewidencyjny 3121/1 położonej w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza.
Uchwała Nr XVI/108/12
w sprawie: sprzedaży działki zabudowanej nr ewidencyjny 3121/1 położonej w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza.
Uchwała Nr XVI/109/12
w sprawie: sprzedaży działki zabudowanej nr ewidencyjny 223/1 położonej w miejscowości Wąsosz stanowiąca własność gminy na podstawie Kw 55141.
Uchwała Nr XVI/110/12
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Uchwała Nr XVI/111/12
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza.
Uchwała Nr XVI/112/12
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XII/76/11 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XVI/113/12
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XII/77/11 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie zasad korzystania z parku, skweru, placów zabaw i obiektów sportowych.
Uchwała Nr XVI/114/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Uchwała Nr XVI/115/12
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2012-2021.