Sesja Nr XIX/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.06.2012 r.Uchwała Nr XVIII/130/12
w sprawie: zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu.
Uchwała Nr XVIII/131/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Uchwała Nr XVIII/132/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XVIII/133/12
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVI/125/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18.05.2012 roku dot. wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekie Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa.
Uchwała Nr XVIII/134/12
w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością stanowiąca własność gminy.